RT, dyslexiespecialist en behandelaar dyscalculie

devlinderchristina bakker

De vlinder

Mijn naam is Christina Bakker-Nijmeijer, moeder van 4 inmiddels volwassen kinderen. Na diverse opleidingen gevolgd te hebben en na jarenlange ervaring als Remedial Teacher en Intern Begeleider in het basisonderwijs, ben ik in 2011 begonnen met mijn eigen praktijk voor Remedial Teaching, naast mijn baan in het onderwijs. Mijn praktijk heet De Vlinder RT en is bij mij aan huis in Koekange.

Sinds 2011 ben ik als geregistreerd Remedial Teacher aangesloten bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teaching).

Vanaf september 2017 richt ik mij volledig op mijn eigen praktijk

De Vlinder RT. Dit biedt meer mogelijkheden. Zo is het nu ook mogelijk om door scholen ingehuurd te worden.

Begeleiding vanuit De Vlinder RT kan in de praktijk zelf, maar ik ga ook naar scholen toe voor begeleiding van leerlingen.

De Vlinder RT richt zich niet alleen op leerlingen in de basisschoolleeftijd, maar ook op leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs. De afgelopen jaren is ook ruime ervaring opgedaan met volwassenen die moeite hebben  met lezen en schrijven en met leerlingen die de Nederlandse Taal moeten leren, omdat ze vanuit het buitenland komen.

Hulp bij De Vlinder RT is mogelijk op gebied van: -Dyslexie –Dyscalculie -Lezen (Technisch en Begrijpend Lezen) –Spelling –Taalontwikkeling –Rekenen –Schrijven –Concentratie –Werkhouding –(CITO) Eindtoets/Entreetoets -Leren spreken en schrijven van de Nederlandse taal –Huiswerkbegeleiding -Begeleiding van volwassenen

Gespecialiseerd op gebied van dyslexie, dyscalculie.

Remedial Teaching bij De Vlinder RT komt in het kort op het volgende neer:

-Er wordt individuele begeleiding gegeven (In kleine groepjes is ook een mogelijkheid)

-Er wordt planmatig gewerkt: Er wordt gesignaleerd, gediagnosticeerd, geremedieerd en geëvalueerd.

-Er wordt doelgericht en intensief gewerkt met een leerling of leerlingen.

-De hulp die geboden wordt is ‘hulp op maat’. Dit naar aanleiding van de hulpvraag die er is.

-Er worden vaardigheden aangeleerd om te kunnen omgaan met het leerprobleem/-stoornis.

-Er vindt informatieverstrekking plaats aan het kind en aan betrokkenen (Bijvoorbeeld ouders, school)