Orthopedagoog – generalist

Logo FievelekwintAntoinette

Antoinette Nijs – de Boer

Orthopedagoog generalist binnen de eenmanspraktijk Fievelekwint Floreren.  Na jarenlang binnen het onderwijs te hebben gewerkt en jeugdzorg, is ze dit jaar gestart met haar eigen praktijk voor leer- en gedragsproblemen voor jongeren tot 18 jaar. Ze is gecontracteerde jeugdzorg aanbieder voor geheel Drenthe, ook voor dyslexie en behandeling.  Haar passie is vooral het kind dat centraal staat met de unieke hulpvraag. Geen standaard programma’s maar individueel maken voor wat het kind en zijn omgeving nodig hebben. Het zien van en gehoord worden en aansluiten bij is haar motto.  Samenwerken met andere disciplines is haar inziens een goede zaak.