Logopedist & Dyslexiespecialist

Logo nieuw 11Marga

Marga Kikkert, logopedist & dyslexiespecialist

E    info@logopediepraktijkkikkert.nl

T    06 12471209

  www.logopediepraktijkkikkert.nl

Wat is Logopedie

foto folderDe logopedist houdt zich bezig met het
verbeteren van alle aspecten van de
communicatie en het slikken. Spreken is
een belangrijk onderdeel van onze
communicatie met anderen. Problemen
met het praten leidt al gauw tot
moeilijkheden in de omgang met andere
mensen. De logopedist doet onderzoek,
adviseert, geeft voorlichting en behandelt
stoornissen op gebied van taal, spraak,
afwijkende mondgewoonten, stem,
gehoor en slikken.

 
Praktijkinformatie

Logopedie Praktijk Kikkert is een eerstelijns praktijk en heeft contracten met alle zorgverzekeraars. We zijn direct toegankelijk en logopedie is opgenomen in het basispakket. De praktijk is een allround groepspraktijk voor kinderen en volwassenen met meerdere vestigingen (o.a. op scholen). Allround betekent dat we alle bestaande logopedische stoornissen kunnen behandelen. Samen vormen we een team van betrokken logopedisten die een passie hebben om het kind (en de ouders) met zorg te kunnen helpen. We hechten veel waarde aan samenwerking met andere disciplines. Door samen te overleggen vindt er een zorgvuldige afstemming plaats, waardoor we betere zorg kunnen bieden.