Kindcentrum ZON

Logo1

Heeft u zorgen over de ontwikkeling van een kind dat aan uw zorg is toevertrouwd? Dan wil integraal centrum ZON graag uw partner zijn.

ZON is een integraal centrum voor Zorg & ONderwijs

Integraal centrum ZON is een samenwerkingsvorm voor diagnostiek & ondersteuning. Marga Kikkert is logopedist/dyslexiespecialist en werkt zelfstandig onder de naam Logopedie Praktijk Kikkert. Antoinette Nijs is orthopedagoog-generalist en werkt zelfstandig met haar praktijk Fievelekwint Floreren.  Samen hebben zij integraal centrum ZON opgericht waardoor ruim 20 jaar ervaring in een breed vakgebied is opgebouwd, specifiek gericht op zorg en onderwijs.

 

ZON biedt maatwerk bij zorg en ondersteuning:

 • taalstimulering voorschools en op basisschool
 • laaggeletterdheid
 • lees- en spellingsproblemen
 • dyslexieonderzoek en behandeling
 • dyscalculieonderzoek en behandeling
 • schrijfproblemen
 • executief functioneren
 • schoolconsultaties
 • gedragsproblemen
 • autistisch spectrum stoornissen
 • specifieke stoornissen en beperkingen
 • ouderbegeleiding
 • cursussen op maat
 • huiswerkbegeleiding

ZON Hecht veel waarde aan samenwerking en heeft een groot netwerk met specialisten zodat altijd de juise hulp geboden kan worden

Er wordt samengewerkt op het gebied van onder andere:

 • kindercoaching/beeldende kunst
 • jeugd GGZ
 • voedingsleer
 • cogmed
 • beelddenken
 • Remedial Teacher / Intern begeleider
 • fysiotherapie / chiropractie
 • dyslexiesoftware
 • motorische remedial teaching
 • authisme
 • speltherapie
 • neurofeedback
 • sociale vaardigheden

Daarnaast staat nauwe samenwerking met peuterspeelzalen, (speciale) basisscholen en het speciaal voortgezet onderwijs, Centrum Jeugd en Gezin en de GGD centraal. Het netwerk dat ingezet kan worden is breed, maar altijd uniek en op maat.

voeg een nieuwe pagina toe.